Онлайн заявка за членство

На основание приетия на 10.02.2021 г. Устав на сдружение с нестопанска цел

„СДРУЖЕНИЕ МЛАДЕЖИ БГ“ с ЕИК: 206394857

(1) Инструкции за попълване:

  1. Попълнете раздел „Лични данни“, единствено, ако желаете да се присъедините към сдружението в качеството си на физическо лице.
  2. Попълнете раздел „Лични данни“, в качеството си на управител или упълномощен представител на юридическо лице, което желае да се присъедини към сдружението с личните Ви данни. След което попълнете и раздел „Информация за юридически лица“ с данните на юридическото лице, което представлявате.

(2) След изпращането на електронната форма очаквайте обаждане за потвърждение.

(3) След потвърждение от Ваша страна, сдружението ще разгледа кандидатурата Ви според уставния ред.

*** Годишният членски внос e 20,00 лв, който може да се плати на веднъж или на две вноски  по банковата сметка на дружеството: BG33STSA93000027764582; Банка ДСК; BIC: BIC: STSABGSF

Please enter your email, so we can follow up with you.