17 февруари е Денят на спонтанните актове на доброта

Денят на спонтанните актове на доброта се чества независимо от националност, етническа принадлежност или религиозни убеждения. Няма малко или голямо добро. Всеки акт на доброта е достатъчно ценен сам по себе си. Важно е да правим добро, без да очакваме нещо в замяна и то не само в един ден от годината.

Добротата в 5 изречения според китайския мислител и философ Конфуций

  1. Този, чието сърце е настроено дори за малко доброта, няма да отхвърли никого.
  2. Който наистина е добър, никога не може да бъде нещастен. Който наистина е мъдър, никога не може да бъде объркан.
  3. Добротата се постига едва когато трудните неща се вършат правилно. Който е постигнал това, може да бъде наречен добър.
  4. Ако си заедно с добър човек, винаги мисли как би могъл да последваш примера му. Ако си с лош човек, то погледни в себе си.
  5. Не причинявай на други това, което не искаш теб да те сполети.

 

Loading Facebook Comments ...