Donation form

Младежи за бъдеще

„Младежи за бъдеще“ представлява инициатива за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място (град, община).

0 лв.
raised
0
donations
40,000 лв.
goal

How much would you like to donate? As a contributor to Сдружение "Младежи БГ" we make sure your donation goes directly to supporting our cause. Thank you for your generosity!

лв.
Кой даваря днес?
Никога няма да споделяме тази информация с никого.
Personal Info

Test GiveWP with the Test Donation Gateway

How it works: There are no fields for this gateway and you will not be charged. This payment option is only for you to test the donation experience.

Terms

Donation Total: 100 лв.