Еманоила Тодорова

Еманоила Тодорова

член на УС
Кратка информация

Аз съм Еманоила Тодорова и винаги съм се целяла да бъда полезна на всичко заобикалящо ме- природата и хората, защото смятам, че добродетелта е движещата сила, към която всички трябва да се стремим.