Мануел Момчилов

Мануел Момчилов

Председател на УС
Кратка информация

Мануел Момчилов е двигателя на “Младежи БГ”. Воден от идеята за активна и обществено отговорна младежка общност, събира екип от хора, които да създадат сдружение, помагащо на младежи и тяхната бъдеща реализация, чрез финансиране на проекти.